tende

Reference


Klinički centar Crne Gore

Neckom d.o.o. Nikšić

Data centar Bijelo Polje

Poslovna zgrada Telenor

Mesna industrija Mesopromet

Kongresni centar Mediteran

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Investitor: "Filan Company" d.o.o. Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i klimatizaciju, sistem TNG. Tip opreme: 1. Predizolovane cijevi proizvođača ISO PLUS 2. Klima komora S-A KZND, proizvođača Lindab 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Fan coil aparati tip: FWD, proizvođača Daikin 5. Cijevna ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ''Bilijar klub'' u Budvi

Poslovni objekat ''Bilijar klub'' u Budvi

Investitor: Grupa 219 d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: AOYG, unutrašnje kanalske jedinice tip: ARY, proizvođača Fujitsu 2. Centrifugalni ventilatori tip: CBM proizvođača S&P 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Kanalski razvod od pocinčanog lima

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat ‘’Ruža Vjetrova’’ u Baru

Objekat ‘’Ruža Vjetrova’’ u Baru

Investitor: "FIDIJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Solarni kolektori za grijanje tople sanitarne vode. Tip opreme: 1. Kolektori sa solarnom pumpnom grupom i regulacijom-proizvođača Viessmann Njemačka 2. Bakarni cjevovod za povezivanje solarnih kolektora.

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat: Prostorije "Višeg suda’’ u Podgorici

Objekat: Prostorije

Investitor: IGP Fidija d.o.o Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju Tip opreme: 1. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica postojećih split sistema, 2. PP razvod za odvod kondeza split sistema

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovne prostorije - "Dom zdravlja UP.40a i 40b DUP Nova Varoš "

Poslovne prostorije -

Investitor: Zetagradnja Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRVsistem , spoljna jedinica tip RXYSQ6T7Y1B, unutrasnje jedinice tip FXDQ15A ( kanalaska ), tipFXDQ20A ( kanalna ) . Proizvodjač Daikin. 2. Split sistem, spoljna jedinica tip RXS50L, unutrasnje jedinice tip ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ''Aroma Market'' u Budvi

Poslovni objekat ''Aroma Market'' u Budvi

Investitor: Grupa 219 d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: RXYSQ6T, unutrasnje kasetne jedinice tip: FXFQ, proizvođača Daikin 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod za odvod kondezata. 3. Rekuperator toplote tip ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor ‘’Dekor Iva’’ u Podgorici

Poslovni prostor ‘’Dekor Iva’’ u Podgorici

Investitor: Dekor Iva Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju Tip opreme: 1. VRV sistem , spoljna jedinica tip AOYA72TPCMF, unutrasnje jedinice tip AB 14 TFCMF ( podplafonska ). Proizvodjač FUJITSU. 2. Split sistem tip ASG18RBAJ/AOG18RNAKH. Proizvodjač FUJITSU. 3. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Okov’’ u Ulcinju

Poslovni objekat  ‘’Okov’’ u Ulcinju

Investitor: "Okov" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnje jedinice tip: RXYC, unutrašnje jedinice kasetne izvedbe tip: FXFQ, unutrašnje jedinice zidne izvedbe tip: FXAQ, proizvođača Daikin 2. Rekuperatori toplote tip: VAM, proizvođača Daikin 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab ...

Detaljnije Vidi galeriju

Imanje KNJAZ

Imanje KNJAZ

Investitor: d.o.o. Zetagradnja Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju, podno grijanje i instalacija TNG. Tip opreme: 1. Fan coil aparat tip: FWD18AT, proizvođač Daikin. 2. Spoljašnja jedinica mono split sistem, tip : RXS50 L, unutrašnja kanalska jedinica, tip: FDXS50F9. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Centar za socijalni rad’’ na Cetinju

Poslovni objekat  ‘’Centar za socijalni rad’’ na Cetinju

Investitor: ‘’UNDP’’ Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju Tip opreme: 1. Kanalske klima jedinice tip: FBQ50D/RXS50L, proizvođača Daikin 2. Bakarni razvod za povezivanje spoljašnjih jedinica sa unutrašnjim

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža “M1” stambeno-poslovnog objekta na U.P. 05 DUP “Radoje Dakić”

Garaža “M1” stambeno-poslovnog objekta na U.P. 05 DUP “Radoje Dakić”

Investitor: Zetagradnja d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sprinkler sistem Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil DN 100 , proizvođača Tyco – Austrija 2. Zasun DN 100, proizvođača Tyco – Austrija. 3. Nepovratni ventil DN 100, proizvođača Tyco – Austrija.. 4. Alarmno ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže M1 poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Radoje Dakić“, Podgorica

Podzemne garaže M1 poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori REM BU za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvođača Nicotra Gebhardt. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Protivpožarne klapne ...

Detaljnije Vidi galeriju

Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva

Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva

Investitor: "UNIPROM" d.o.o., Nikšić Vrsta instalacije: Sprinkler instalacije Tip opreme: 1. Sprinkler ventili, hvatači nečistoća, nepovratni ventili, alarmna zvona, indikatori protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco. 2. Bešavne crne cijevi za povezivanje podstanice, mlaznica i priključka za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Drač – Putnički terminal“, Podgorica.

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori REM BU za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvođača Nicotra Gebhardt. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Protivpožarne klapne ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Hemomont’’ u Podgorici

Poslovni objekat ‘’Hemomont’’ u Podgorici

Investitor: ‘’FORMAPHARM ENGINEERING GROUP’’ d.o.o. Podgorica Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom - Sprinkler sistem Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil DN 100 proizvođač Tyco – Austrija 2. Zasun DN 100, proizvođača Tyco – Austrija. 3. Nepovratni ventil DN 100, proizvođača ...

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat "Poliklinika" u Beranama

Objekat

Investitor: Direkcija javnih radova, Podgorica Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom - Sprinkler sistem Tip opreme: 1. Mokri sprinkler sisrem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvođač TYCO Austrija.

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Momišić A - dio zone 5" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom - Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil sa pratećom armaturom, alarmnim mehaničkim zvonom i stojećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Drač – Putnički terminal“, Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom - Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil sa pratećom armaturom, alarmnim mehaničkim zvonom i stojećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 Dup ‘’Podkošljun’’ u Budvi

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 Dup ‘’Podkošljun’’ u Budvi

Investitor: Grupa 219 d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom - Sprinkler sistem Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil DN 100 proizvođač Tyco – Austrija 2. Zasun DN 100, proizvođača Tyco – Austrija. 3. Nepovratni ventil DN 100, proizvođača Tyco ...

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat u Spužu

Objekat u Spužu

Investitor : Direkcija javnih radova Vrsta instalacije : Sistem za klimatizaciju, ventilaciju i TNG instalacije Tip opreme: 1. Spoljšnja jedinica tip: RZQ, unutrašnja kanalska jedinica tip: FDQ, proizvođač Daikin 2. Centrifugalni krovni ventilatori tip: CTVT, CTV, kanalski IN-LINE ventilatori tip: TD – ...

Detaljnije Vidi galeriju

Stambeni objekat ‘’Hidrocop’’ u Podgorici

Stambeni objekat  ‘’Hidrocop’’ u Podgorici

Investitor: ‘’Hidrocop’’ d.o.o. Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i solarni kolektori Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: EWYQ, unutra[nje parapetne jedinice tip: FWXV, FWXL, proizvođača Daikin 2. Bojler za toplu sanitarnu vodu tip: SB-V/S2, proizvođača Sun System 3. Recirkulacione pumpe proizvođača Grundfoss ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovno stambeni objekat ‘’Penthouse’’ u Budvi

Poslovno stambeni objekat  ‘’Penthouse’’ u Budvi

Investitor: "GRUPA 219" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i solarni kolektori. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: ERLQ016CV3, unutrašnja jedinica Altherma tip: EHBX16CB3V, unutrašnje parapetne jedinice tip: FWXV20A, bojler za sanitarnu vodu tip: EKHWE300A3V3 proizvođača Daikin 2. Solarni kolektori proizvođača Weishaupt ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Restoran Rafailovići’’ u Rafailovićima

Poslovni objekat  ‘’Restoran Rafailovići’’ u Rafailovićima

Investitor: ‘’LD Gradnja’’ d.o.o. Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: AOH, unutrašnja kanalska jedinica tip: ARH, proizvođača Fujitsu 2. Kanalski ventilator tip: ILB, proizvođača S&P 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Kanalski razvod od pocinčanog lima ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Securitas’’ u Podgorici

Poslovni objekat  ‘’Securitas’’ u Podgorici

Investitor: "Securitas" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: RXYSQ, RXYQ, unutrašnje jedinice kasetne izvedbe tip: FXFQ, unutrašnje jedinice zidne izvedbe tip: FXAQ – proizvođača Daikin 2. Rekuperatori toplote tip: VAM, proizvođača Daikin 3. Kanalski ventilator ...

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat "Poliklinika" u Beranama

Objekat

Investitor: Direkcija javnih radova, Podgorica Vrsta instalacije: Termotehničke instalacije. Tip opreme: 1. Aluminijumski radijatori AL 600/95 ORION(L). 2. Ventili, podventili, priključni pribor, proizvođača Herz. 3. Bešavne crne cijevi. 4. Cijevni razvod predizolovanih bešavnih cijevi proizvođača Iso Plus.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ‘’Centar za socijalni rad’’ u Danilovgradu

Poslovni objekat  ‘’Centar za socijalni rad’’ u Danilovgradu

Investitor: ‘’Bombeton’’ d.o.o. Cetinje Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: LGMV, unutrašnje zidne jedinice tip: LGMS, proizvođača LG 2. Mono split sistem (zidne izvedbe) tip: CS, proizvođača LG 3. Bakarni razvod za povezivanje spoljašnjih jedinica sa unutrašnjim

Detaljnije Vidi galeriju

Osnovna škola ‘’Vuko Jovović’’ u Danilovgradu

Osnovna škola ‘’Vuko Jovović’’ u Danilovgradu

Investitor: "Ministrastvo ekonomije Crne Gore" Podgorica Vrsta instalacije: Demontaža postojeće opreme, montaža novih instalacija radijatorskog grijanja Tip opreme: 1. Kotlovi na lož ulje, proizvođača Viessman – tip “Vitoplex TX3A 180 ”sa gorionicima tip - “Vitoflame 100, Njemačka; 2. Dimnjački sistem ...

Detaljnije Vidi galeriju

Osnovna škola ‘’Oktoih’’ u Podgorici

Osnovna škola ‘’Oktoih’’ u Podgorici

Investitor: "Ministrastvo ekonomije Crne Gore" Podgorica Vrsta instalacije: Demontaža postojeće opreme, montaža novih instalacija radijatorskog grijanja Tip opreme: 1. Kotlovi na lož ulje, proizvođača Viessman – tip “Vitoplex TX3A 180 ”sa gorionicima tip - “Vitoflame 100, Njemačka; 2. Dimnjački sistem ...

Detaljnije Vidi galeriju

Područno odjeljenje OŠ ‘’Dušan Bojović’’ u Liverovićima u Župi Nikšićkoj

Područno odjeljenje OŠ ‘’Dušan Bojović’’ u Liverovićima u Župi Nikšićkoj

Investitor: Timing d.o.o., Podgorica, Vlada Luksemburga preko Direktorata za energetsku efikasnost, Ministarstvo prosvjete i organizacija ‘’Župa u srcu’’. Vrsta instalacije: Sistem grijanja na biomasu Tip opreme: 1. Kotao na biomasu EKO-CK 25 KW, proizvođača Centrometal. 2. Ventili, podventili, priključni pribor proizvođača Callefi. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Osnovna škola ‘’Branko Božović’’ u Podgorici

Osnovna škola ‘’Branko Božović’’ u Podgorici

Investitor: "Ministrastvo ekonomije Crne Gore" Podgorica Vrsta instalacije: Demontaža postojeće opreme, montaža novih instalacija radijatorskog grijanja Tip opreme: 1. Kotlovi na lož ulje, proizvođača Viessman – tip “Vitoplex TX3A 180 ”sa gorionicima tip - “Vitoflame 100, Njemačka; 2. Dimnjački sistem ...

Detaljnije Vidi galeriju

Hotel Tara - Bečići

Hotel Tara - Bečići

Investitor: Eksport Import VST trend - Nikšić Vrsta instalacije: Rekonstrukcija sistema klimatizacije i solarnog sistema za TSV Tip opreme: 1. Toplotna pumpa proizvođača Clint , tip : CHA/K/WP786-P/DS/PS/MN/AG, Italija 2. Solarni kolektori za sistem grijanja sanitarne vode, SXTO, dimenzije ploče ...

Detaljnije Vidi galeriju

Crnogorski elektroprenosni sistem

Crnogorski elektroprenosni sistem

Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Multisplit sistem , spoljna jedinica tip FM57AH U32, unutrasnje jedinice tip CB24L N32 ( kanalaska ), tipCQ12 NAO ( parapedna ) . Proizvodjač LG 2. Bakarni cjevovod za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Institut za biologiju mora, Kotor

Institut za biologiju mora, Kotor

Investitor: I.G.P. "FIDIJA" Podgorica Vrsta instalacije: Mašinske instalacije – rekonstrukcija laboratorije za praćenje kvaliteta morske vode Instituta za biologiju mora u Kotoru. Tip opreme:

Detaljnije Vidi galeriju

"PETROVAC - CENTAR" U.P.7.C, Petrovac

Poslovni objekat ‘’Hipokrat’’ - Centar za radiološku dijagnostiku u Podgorici

Poslovni objekat ‘’Hipokrat’’ - Centar za radiološku dijagnostiku u Podgorici

Investitor: „SVJETLOST MONT“ BAR Vrsta instalacija: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju Tip opreme: 1. Kompresorsko kondenzatorska jedinica tip: ERQ, klima komora tip: DV – prizvođač Systemair 2. Spoljašnja jedinica tip: AOY, unutrašnje kasetne jedinice tip: AVY, unutrašnje parapetne jedinice tip: AGY, AGY ...

Detaljnije Vidi galeriju

Filijala Lovćen banke - Podgorica

Filijala Lovćen banke - Podgorica

Investitor: "Lovćen Banka" AD Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: RXYQ, unutrašnje zidne jedinice tip: FXAQ, unutrašnje parapetne jedinice tip: FXLQ, unutrašnje kanalske jedinice tip: FXSQ, inverterske multi split jedinice tip: RXN/FTXN; - ...

Detaljnije Vidi galeriju

Filijala Lovćen banke - Nikšić

Filijala Lovćen banke - Nikšić

Investitor: "Lovćen Banka" AD Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: 5MXS, unutrašnje kasetne jedinice tip: FCQG, unutrašnje parapetne jedinice tip: FVXS, unutrašnje zidne jedinice tip: CTX, FTX. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih ...

Detaljnije Vidi galeriju

Filijala Lovćen banke - Kotor

Filijala Lovćen banke - Kotor

Investitor: "Lovćen Banka" AD Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnje jedinice tip: 5MXS, RXN, unutrašnje kasetne jedinice tip: FCQG, unutrašnje parapetne jedinice tip: FVXS, unutrašnje zidne jedinice tip: CTXS, FTX, proizvođač Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje ...

Detaljnije Vidi galeriju

"Dom starih" u Bijelom Polju

INVESTITOR: Direkcija javnih radova Vrsta instalacija: Sistem za ventilaciju, radijatorsko grijanje i TNG instalacije Tip opreme: 1. Centrifugalni krovni ventilator tip: CTVT, kanalski ventilator tip: IRB, kanalski IN-LINE – proizvođača S&P 2. Kuhinjske nape 3. Istrujni elementi – proizvođača Lindab 4. Kanalski razvod od ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori REM BU za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvođača Nicotra Gebhardt. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Klapne ...

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP "Nova Varoš",urb. parcela 40A i 40B, Podgorica

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori CHMT/4 za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvođača S&P. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Klapne ORV-D za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori HODT SVK za ventilaciju i odimljavanje, proizvođača Hidria Imp Klima. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria IMP Klima. 3. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara vodom. Tip opreme: 1. Sprinkler ventil, hvatač nečistoća, nepovratni ventil, alarmno zvono, indikator protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco. 2. Pumpno postrojenje proizvođača Nuova Staa Pompe. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara vodom. Tip opreme: 1. Sprinkler ventil, hvatač nečistoća, nepovratni ventil, alarmno zvono, indikator protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco. 2. Bešavne crne cijevi za povezivanje podstanice, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara vodom. Tip opreme: 1. Sprinkler ventil, hvatač nečistoća, nepovratni ventil, alarmno zvono, indikator protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođaca Tyco. 2. Bešavne crne cijevi za povezivanje podstanice, mlaznica ...

Detaljnije Vidi galeriju

Garaže poslovnog objekta "Gradnja promet", Podgorica

Garaže poslovnog objekta

Investitor: "Gradnja promet" Podgorica Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP "Nova Varoš",urb. parcela 40A i 40B, Podgorica

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara vodom. Tip opreme: 1. Sprinkler ventil, hvatač nečistoća, nepovratni ventil, alarmno zvono, indikator protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco. 2. Bešavne crne cijevi za povezivanje podstanice, mlaznica ...

Detaljnije Vidi galeriju

"SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja", Nikšić

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za centralno grijanje - rekonstrukcija. Tip opreme: 1. Liveni radijatori, proizvođača Fabrika radijatora Zrenjanin. 2. Ventili, podventili, priključni pribor proizvođača Herz. 3. Bešavne crne cijevi za povezivanje radijatora i kotla

Detaljnije Vidi galeriju

Restoran "Forest" - Podgorica

Odjeljenje intezivne njege bolnice u Brezoviku - Nikšić

Odjeljenje intezivne njege bolnice u Brezoviku - Nikšić

Investitor: Direkcija za javne radove I) Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Klima komora tip 6/6, proizvođača Hidria IMP Klima. 2. Električni parni ovlaživač tip Vapanet LE09-3, proizvođača Vapac. 3. Ventilator tip Vent 150B, proizvođača S&P. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Filijala Hipotekarne banke - ul. Slobode, Podgorica

Filijala Hipotekarne banke - ul. Slobode, Podgorica

Investitor: Predrag Otašević Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: RXYQ26P9, unutrašnje (podplafonske) jedinice tip: FXSQ32P, FXDQ32P, FXDQ25P; proizvođač Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod za odvod kondenzata. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Benzinska stanica sa pratećim sadržajem na U.P. 35, K.P. 2083/1 K.O. Nikšić, DUP Staro pazarište, Opština Nikšić

Benzinska stanica sa pratećim sadržajem na U.P. 35, K.P. 2083/1 K.O. Nikšić, DUP Staro pazarište, Opština Nikšić

Investitor: "VJENNIKO PETROL" d.o.o. Nikšić Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip 5MXS90E i unutrašnje kasetne (tip FFQ50BV) i zidne (tip FTXS20K) jedinice, proizvođača Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnje i unutrašnjih jedinica, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a "Blok 35-36"

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Ventilatori tip DW, proizvođača Systemair. 2. Ventilatori tip IRB, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Ventilatori tip RS i KD, proizvođača Systemair. 4. Klapne tip ORV-D, proizvođača ...

Detaljnije Vidi galeriju

Garaže poslovnog objekta "Gradnja promet", Podgorica

Garaže poslovnog objekta

Investitor: "Gradnja promet" Podgorica Vrsta instalacije: Ventilacija i odvođenje dima iz garaže Tip opreme: 1. Krovni ventilatori HODT SVK 710/630 - 4/6, za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvod HIDRIA. 2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A u zahvatu DUP-a Blok 35-36

Garaže stambeno - poslovnog objekta "Zatagradnja" d.o.o., Podgorica na urbanističkim parcelama A, B, C, D, E, F, G, H i I, Blok VI , u zahvatu DUP Konik

Garaže stambeno - poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom- Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil sa pratećom armaturom, alarmnim mehaničkim zvonom i stojećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cijevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Data centar - Bijelo Polje

Data centar - Bijelo Polje

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara gasom. Tip opreme: 1. Boce sa gasom, ventili, aktuatori, presostati, mlaznice proizvođača Tyco. 2. Bešavne crne čelične cijevi za povezivanje boca sa mlaznicama.

Detaljnije Vidi galeriju

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Investitor: Direkcija za javne radove Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Sprinkler ventil, hvatač nečistoća, nepovratni ventil, alarmno zvono, indikator protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco. 2. Bešavne crne cijevi za povezivanje ...

Detaljnije Vidi galeriju

Vino podrum "VINARIJA VUČINIĆ" - Rogami, Podgorica

Vino podrum

Investitor: “VINARIJA VUČINIĆ” – DRAGICA VUČINIĆ Vrsta instalacije: Sistem za hlađenje posuda za vino sa duplim plaštom. Tip opreme: 1. Rashladna mašina proizvođača DAIKIN. 2. Prateća automatika proizvođača AUTER.

Detaljnije Vidi galeriju

Stambeno-poslovni objekat "Gradnja promet", Podgorica

Stambeno-poslovni objekat

Vrsta instalacije:Ugradnja klima u stambeno-poslovnom objektu "Gradnja promet", Podgorica Tip opreme: Inverter split sistemi za klimatizaciju

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "Elko Tim", Podgorica

Poslovni prostor

Investitor: "Elko Tim" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnje jedinice tip: RXYQ i RXYSQ i unutrašnje (kasetne) jedinice tip: FXFQ i FXZQ, proizvođača Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovna zgrada "Telenor", Podgorica - "Core" prostorija

Poslovna zgrada

Investitor: "Telenor" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: 1. Klima ormar proizvođača Stulz. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje klima ormara i kondezatorske jedinice, PP-R cjevovod za odvod kondezata.

Detaljnije Vidi galeriju

Data centar - Bijelo Polje

Data centar - Bijelo Polje

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica I) Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju, ventilaciju i odimljavanje. Tip opreme: 1. Klima ormari proizvođača Stulz. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje klima ormara i kondenzatorskih jedinica, čelične šavne cijevi za odvod kondezata. 3. Ventilator za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Investitor: Direkcija za javne radove Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnje jedinice tip: RXYQ i unutrašnje (kasetne i kanalske) jedinice tip: FXZQ i FXMQ, proizvođača Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Investitor: “CFSSI” d.o.o., “ 14 Septembar” d.o.o. i “Maestralinzenjering” d.o.o. Vrsta instalacije: Ventilacija i odvođenje dima iz podzemnih garaža. Tip opreme: 1. Krovni i kanalski ventilatori, proizvod SYSTEMAIR Njemačka, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom od čeličnog i pocinčanog lima. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Investitor: “CFSSI” d.o.o., “ 14 Septembar” d.o.o. i “Maestralinzenjering” d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje pošara vodom- Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil sa pratećom armaturom, alarmnim mehaničkim zvonom i stojećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Momišić A - dio zone 5" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju. Tip opreme: 1. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha, proizvođača Hidria Imp Klima. 2. Protivpožarne klapne PL-12 i istrujni elementi, proizvođača Hidria Imp Klima. 3. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.

Detaljnije Vidi galeriju

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Investitor: "LD Gradnja” d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje pošara vodom - Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat "PREHRANA" a.d. - DUP Stražica, Pljevlja

Poslovni objekat

Investitor: "PREHRANA" A.D. Pljevlja Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Predaktivirajući sprinkler sistem DV-5 sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Investitor: "LD Gradnja” d.o.o. Vrsta instalacije: Termotehničke instalacije sa sistemom centralnog grijanja i hlađenje. Tip opreme: 1. Rashladna mašina – čiler sa vazduhom hlađenim kondenzatorom, za spoljašnju montažu. 2. Unutrašnje jedinice za dvocijevni sistem: ventilator konvektori (fan coil aparati) kasetnog ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d. - filijala Bar

Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANKA" a.d. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRV Sistem sa spoljnom jedinicom J SERIJA "AIRSTAGE": AJYA54LCLR i unutrašnjim kasetnim jedinicama AU18-UFAAR i zidnim jedinicama AS07UFADR i AS09UFADR , proizvod FUJITSU. 2. Ventilacione jedinice ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat "Neckom" d.o.o., Nikšić

Poslovni objekat

Investitor: "NECKOM" d.o.o. - Nikšić Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Toplotne pumpe EWYQ150DAYNN, proizvod Daikin 2. Fan coil jedinice, proizvod Daikin 3. Klima komore i istrujni elementi, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija. 4. Elementi za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Stambeno-poslovni objekat "Maestralinženjering" d.o.o. - naselje Vještica, Bečići, Budva

Stambeno-poslovni objekat

Investitor: "MAESTRALINŽENJERING" d.o.o. Vrsta instalacije: Klimatizacija stambenih jedinica. Tip opreme: 1. Split sistem, proizvod MIDEA.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovno-stambeni objekat "Maestralinženjering" d.o.o. - DUP Rozino, Budva

Poslovno-stambeni objekat

Investitor: "MAESTRALINŽENJERING" d.o.o. I) Vrsta instalacije: Klimatizacija stambenih jedinica. Tip opreme: 1. Split sistem –Klime ASY12USBCW/AOY12UGBC, proizvod FUJITSU

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o., Podgorica

Poslovni prostor

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRF Sistem sa spolašnjim jedinicama AJ*90 LATF, unutrašnjim kasetnim jedinicama AUXB18LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU. 2. Ventilacione jedinice VAM 1000, proizvod DAIKIN sa kanalskim ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o. - DUP Rozino, Budva

Poslovni prostor

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje pošara vodom-Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cijevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o. - DUP Rozino, Budva

Poslovni prostor

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRF Sistem sa spoljašnjim jedinicama AJ*126 LATF-AJ*126UATF; Qg/Qh= 90,00/80,00 kW, unutrašnjim kasetnim jedinicama AU*A20LATF, AUXB18LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU. 2. Ventilacione jedinice VAM 1000, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d., Podgorica

Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANKA" a.d. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRF Sistem sa spolašnjim jedinicama AJ *72 LATF i AJ*90 LATF, unutrašnjim kasetnim jedinicama AUXB07LATF - AUXB14LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU. 2. Ventilacione ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d. - filijala Stari Aerodrom, Podgorica

Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANK" a.d. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. VRV Sistem sa spoljnom jedinicom J SERIJA "AIRSTAGE": AJYA54LCLR i unutrašnjim kasetnim jedinicama AU14-UFAAR - AU18-UFAAR i zidnim jedinicama AS07UFADR i AS09UFADR , proizvod FUJITSU. 2. ...

Detaljnije Vidi galeriju

Porodična kuća - Donja Gorica, Podgorica

Porodična kuća - Donja Gorica, Podgorica

Investitor: GRD Metal d.o.o., Podgorica I) Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnja jedinica tip: 5MXS90, unutrašnje (zidne i parapetne) jedinice tip: FTKXS20 i FVXS35F, proizvođača Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod ...

Detaljnije Vidi galeriju

Hotel "ZIYA", Podgorica

Hotel

Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi

Detaljnije Vidi galeriju

Stambeni objekat - "KO Tudorovići", Budva

Stambeni objekat -

Investitor: VLADIMIR MILOŠEVIĆ i DARKO PEROVIĆ Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: Dvocjevni sistem parapetnih ventilator konvektora FWL i vazduhom hlađeni rashladni agregat u izvedbi toplotne pumpe EUWYB16KAZW, proizvod DAIKIN.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni prostor "Lutrija Crne Gore" a.d.

Poslovni prostor

Investitor: "LUTRIJA CRNE GORE" a.d. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: 1. Split Sky Air sistem sa spoljašnjim jedinicama RZQ i unutrašnjim kasetnim jedinicama FCQ, proizvod DAIKIN. 2. VRV Sistem sa spolašnjim jedinicama RXYQ, unutrašnjim kasetnim jedinicama FXFQ i ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat "Okov" d.o.o., Budva

Poslovni objekat

Investitor: „OKOV“ d.o.o. Podgorica. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju. Tip opreme: VRF System-V serije FUJITSU.

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat “Tažex wine”, Budva

Kotlarnica - “Galenika Crna Gora” d.o.o., Podgorica

Kotlarnica - “Galenika Crna Gora” d.o.o., Podgorica

Investitor: "Galenika Crna Gora" d.o.o. Vrsta instalacije: Kotlarnica sa pratećom opremom. Tip opreme: Kotao VITOPLEX 100 PV1, gorionik Weishaupt- Njemačka, tip: WL30-CZ, snage 72-330 kW, automatski omekšivač vode sa upravljačkim ventilom AUTOTROL ReadySoft za protoke do 1m3/h i rezervoar za ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Ventilacija i odimljavanje garaša. Tip opreme: 1. Krovni i kanalski ventilatori, proizvod SYSTEMAIR Njemačka, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom od čeličnog i pocinčanog lima. 2. Centrala i detektori za indetifikaciju ugljen monoksida, proizvod DURAN ...

Detaljnije Vidi galeriju

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom- Sprinkler sistem. Tip opreme: 1. Mokri sprinkler ventil sa pratećom armaturom, alarmnim mehaničkim zvonom i stojećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija. 2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Detaljnije Vidi galeriju

Mašinska prostorija AQUA PARK - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva

Mašinska prostorija AQUA PARK - Hotel

Investitor: "MAESTRALTOURS" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju. Tip opreme: Kanalski ventilatori, proizvod S&P Španija, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom i istrujnim elementima

Detaljnije Vidi galeriju

Kotlarnica - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva

Kongresni centar - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva

Kongresni centar - Hotel

Investitor: "Maestraltours" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Ventilacione klima komore sa sekcijama za grijanje/hlađenje, ubacivanje i izvlačenje vazduha, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija. 2. Elementi za kliznu regulaciju i razvodni ormani automatike, proizvod AUTER ...

Detaljnije Vidi galeriju

Kazino klub - "Lutrija Crne Gore" a.d., Podgorica

Kazino klub -

Investitor: "LUTRIJA CRNE GORE" a.d. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Klimatizacija: Split Sky Air sistem sa spoljašnjim jedinicama RZQ i unutrašnjim kasetnim jedinicama FCQ, proizvod DAIKIN. 2. Ventilacija: HRV sistemima VAM, proizvod DAIKIN sa kanalskim ...

Detaljnije Vidi galeriju

Kabare Laguna - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva

Kabare Laguna - Hotel

Investitor: "MAESTRALTOURS" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Ventilacione klima komore sa sekcijama za grijanje/hlađenje, ubacivanje i izvlačenje vazduha, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija. 2. Elemeti za kliznu regulaciju i razvodni orman automatike, proizvod AUTER ...

Detaljnije Vidi galeriju

Biznis klub - Bečići, Budva

Klinički centar Crne Gore, Podgorica

Klinički centar Crne Gore, Podgorica

Investitor: "Klinički centar Crne Gore", Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju – po principu čistih soba. Tip opreme: 1. Toplotna pumpa tip: CHA/K/WP/SSL 393-P SI/PS/MN/AG, proizvođača "GI Industrial Holding". 2. Klima komora u Higijenik izvedbi tip: KHNDd50 18/12 A, RPDTAFK, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Mesna industrija - "Mesopromet" d.o.o., Bijelo Polje

Mesna industrija -

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o. Bijelo Polje Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Ventilacione klima komore, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija. 2. Elementi za kliznu regulaciju i razvodni orman automatike, proizvod AUTER Srbija. 3. Istrujni elementi, proizvod Hidria ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovna zgrada "Telenor", Podgorica

Poslovna zgrada

Investitor: "Telenor" d.o.o., Podgorica Vrsta instalacije: Sistemi za klimatizaciju i ventilaciju. Tip opreme: 1. Spoljašnje i unutrašnje (kanalske i zidne) jedinice proizvođača Daikin. 2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod za odvod kondezata. 3. Rekuperatori toplote ...

Detaljnije Vidi galeriju

Poslovni objekat ,,OKOV'' u Čačku

Poslovni objekat ,,OKOV'' u Čačku

Investitor: "OKOV" d. o. o. Podgorica Vrsta instalacije: Sistem klimatizacije i ventilacije. Tip opreme: 1. Toplotne pumpe, tip: EWYQ064BAWP, proizvođač ,,DAIKIN"; 2. Fan coil aparati, tip: FWD_AT , proizvođača ,,DAIKIN"; 3. Tankozidne čelične press cijevi proizvođača ,,VIEGA’’ 4. Armatura proizvođača IMI TA HEIMEIER; 5. Razvod ...

Detaljnije Vidi galeriju

Objekat ,,Milmedika'' u Nikšiću

Objekat ,,Milmedika'' u Nikšiću

Investitor: "LD Gradnja" d.o.o. Nikšić Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju, klimatizaciju, radijatorsko i pripremu tople sanitarne vode.. Tip opreme: 1. VRV sistem za klimatizaciju proizvođača Daikin 2. Klima komora ADT, proizvođača Daikin 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Kompresorsko kondezatorska jedinica, proizvođača Daikin ...

Detaljnije Vidi galeriju

Pratite nas