timing

"Dom starih" u Bijelom Polju


INVESTITOR: Direkcija javnih radova
Vrsta instalacija: Sistem za ventilaciju, radijatorsko grijanje i TNG instalacije
Tip opreme:
1. Centrifugalni krovni ventilator tip: CTVT, kanalski ventilator tip: IRB, kanalski IN-LINE – proizvođača S&P
2. Kuhinjske nape
3. Istrujni elementi – proizvođača Lindab
4. Kanalski razvod od pocinčanog lima
5. Radijatori tip: GLOBAL V0X600
6. Čelične bešavne cijevi za povezivanje grejnih tijela(radijatora)
7. Gasna rampa za TNG – proizvođač „GAS TEH“-Inđija
8. Orman za skladištenje boca za TNG
9. Bakarni cjevovod za povezivanje TNG – instalacija sa potrošačima

Pratite nas