timing

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d. - filijala Stari Aerodrom, Podgorica


Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANK" a.d.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. VRV Sistem sa spoljnom jedinicom J SERIJA "AIRSTAGE": AJYA54LCLR i unutrašnjim kasetnim jedinicama AU14-UFAAR - AU18-UFAAR i zidnim jedinicama AS07UFADR i AS09UFADR , proizvod FUJITSU.
2. Ventilacione jedinice VAM 1000, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i linijskim difuzorima LD14/2, proizvod Hidrija, kao istrujnim elementima

Pratite nas