timing

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Momišić A - dio zone 5" d.o.o., Podgorica


Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju.
Tip opreme:

1. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha, proizvođača Hidria Imp Klima.
2. Protivpožarne klapne PL-12 i istrujni elementi, proizvođača Hidria Imp Klima.
3. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.

Pratite nas