timing

Hotel "ZIYA", Podgorica


Hotel

Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem.
Tip opreme:
1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama, proizvod TYCO Austrija.
2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi

Pratite nas