timing

Kabare Laguna - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva


Kabare Laguna - Hotel

Investitor: "MAESTRALTOURS" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Ventilacione klima komore sa sekcijama za grijanje/hlađenje, ubacivanje i izvlačenje vazduha, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija.
2. Elemeti za kliznu regulaciju i razvodni orman automatike, proizvod AUTER Srbija.
3. vazduhom hlađeni/grijani agregat za hlađenje/grijanje (toplotna pumpa " vazduh-voda").
4. Istrujni elementi, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija

Pratite nas