timing

Kazino klub - "Lutrija Crne Gore" a.d., Podgorica


Kazino klub -

Investitor: "LUTRIJA CRNE GORE" a.d.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Klimatizacija: Split Sky Air sistem sa spoljašnjim jedinicama RZQ i unutrašnjim kasetnim jedinicama FCQ, proizvod DAIKIN.
2. Ventilacija: HRV sistemima VAM, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i linijskim difuzorima kao istrujnim elementima.

Pratite nas