timing

Kongresni centar - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva


Kongresni centar - Hotel

Investitor: "Maestraltours" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Ventilacione klima komore sa sekcijama za grijanje/hlađenje, ubacivanje i izvlačenje vazduha, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija.
2. Elementi za kliznu regulaciju i razvodni ormani automatike, proizvod AUTER Srbija.
3. vazduhom hlađeni/grijani agregat za hlađenje/grijanje (toplotna pumpa " vazduh-voda").
4. Unutrašnji parapetni aparati, proizvod DAIKIN.
5. Istrujni elementi, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija.
6. Kanalski razvod: pravougaoni kanali od pocinčanog lima

Pratite nas