timing

Kotlarnica - “Galenika Crna Gora” d.o.o., Podgorica


Kotlarnica - “Galenika Crna Gora” d.o.o., Podgorica

Investitor: "Galenika Crna Gora" d.o.o.
Vrsta instalacije: Kotlarnica sa pratećom opremom.
Tip opreme: Kotao VITOPLEX 100 PV1, gorionik Weishaupt- Njemačka, tip: WL30-CZ, snage 72-330 kW, automatski omekšivač vode sa upravljačkim ventilom AUTOTROL ReadySoft za protoke do 1m3/h i rezervoar za lako loš ulje sa duplim plaštom i sa svom pratećom opremom - Proizvod Mip Ćuprija zapremine V=8000 m3.

Pratite nas