timing

Poslovni objekat "Neckom" d.o.o., Nikšić


Poslovni objekat

Investitor: "NECKOM" d.o.o. - Nikšić
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Toplotne pumpe EWYQ150DAYNN, proizvod Daikin
2. Fan coil jedinice, proizvod Daikin
3. Klima komore i istrujni elementi, proizvod Hidria IMP Klima Slovenija.
4. Elementi za kliznu regulaciju i razvodni orman automatike, proizvod AUTER Srbija.
5. Kanalski razvod: pravougaoni kanali od pocinčanog lima.
6. Toplovodni kotao na pelet snage 350 kW.

Pratite nas