timing

Objekat ‘’Ruža Vjetrova’’ u Baru


Objekat ‘’Ruža Vjetrova’’ u Baru

Investitor: "FIDIJA" d.o.o. Vrsta instalacije: Solarni kolektori za grijanje tople sanitarne vode. Tip opreme:
1. Kolektori sa solarnom pumpnom grupom i regulacijom-proizvođača Viessmann Njemačka
2. Bakarni cjevovod za povezivanje solarnih kolektora.

Pratite nas