timing

Odjeljenje intezivne njege bolnice u Brezoviku - Nikšić


Odjeljenje intezivne njege bolnice u Brezoviku - Nikšić

Investitor: Direkcija za javne radove
I) Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Klima komora tip 6/6, proizvođača Hidria IMP Klima.
2. Električni parni ovlaživač tip Vapanet LE09-3, proizvođača Vapac.
3. Ventilator tip Vent 150B, proizvođača S&P.
4. Kondezatorska jedinica tip Polaris LE/HP16, proizvođača BlueBox.
5. Istrujni elementi proizvođača Hidria IMP Klima.
6. Kanalski razvod od pocinkovanog lima
II) Vrsta instalacije: Sistem radijatorskog grijanja.
Tip opreme:
1. Radijatorska grejna tijela tip VOX, proizvođača Global.
2. Termostatski radijatorski ventili proizvođača Danfoss.
3. Čelične šavne cijevi za povezivanje grejnih tijela.

Pratite nas