timing

Osnovna škola ‘’Vuko Jovović’’ u Danilovgradu


Osnovna škola ‘’Vuko Jovović’’ u Danilovgradu

Investitor: "Ministrastvo ekonomije Crne Gore" Podgorica
Vrsta instalacije: Demontaža postojeće opreme, montaža novih instalacija radijatorskog grijanja
Tip opreme:
1. Kotlovi na lož ulje, proizvođača Viessman – tip “Vitoplex TX3A 180 ”sa gorionicima tip - “Vitoflame 100, Njemačka;
2. Dimnjački sistem proizvođača Schiedell, Φ 200 mm, Njemačka;
3. Grejna armature u kotlarnici objekta : Montaža sabirnika i razdjelnika varenog od bešavnih crnih čeličnih cijevi, ravnih leptir ventila, cirkulacionih pumpi,tip - UPS 40-50 F 250, cirkulacione pumpe MAGNA D 40-120F proizvođača Grundfos, hvatača nečistoća sa prirubničkim vezivanjem, trokrakih ventila sa prirubničkim vezivanjem – proizvođača Viessman DN 65, mjerno regulacionog ventila proizvođača Oventrop DN 40, balansnih ventila proizvođača Imi Hydronics, ultrazvučnog mjerača toplotne energije tip UH50 Ultraheat, proizvođača Simens DN 50.
4. Čelični panelni i gusani radijatori, proizvođača „Radijator“- Zrenjanin

Pratite nas