timing

Porodična kuća - Donja Gorica, Podgorica


Porodična kuća - Donja Gorica, Podgorica

Investitor: GRD Metal d.o.o., Podgorica
I) Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju.
Tip opreme:
1. Spoljašnja jedinica tip: 5MXS90, unutrašnje (zidne i parapetne) jedinice tip: FTKXS20 i FVXS35F, proizvođača Daikin.
2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod za odvod kondezata.
II) Vrsta instalacije: Sistem podnog grijanja.
Tip opreme:
1. Kotao na pelet tip: EKO-CK P 14-35, proizvođača Centrometal.
2. Cirkulaciona pumpa tip: UPS 25-50, proizvođača Grundfos.
3. Cijevi od višeslojnih AI-PVC-a za podno grijanje, proizvođača Henco.
III) Vrsta instalacije: Sistem za toplu sanitarnu vodu.
Tip opreme:
1. Solarni set (fasadni solarni kolektori, pumpna grupa, ekspanziona posuda, regulacioni set, bojler 300l) tip: FK2D-300(R), proizvođača Rehau.
2. Bakarne cijevi za povezivanje kolektora i bojlera.
III) Vrsta instalacije: Sistem za toplu sanitarnu vodu.
Tip opreme:
1. Ventilatori tip: TD 160/100 i EBB-175S, proizvođača S&P.
2. Protivkišne spoljašnje žaluzine tip: OZR-1/A, proizvođača Hidria IMP Klima.
3. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.

Pratite nas