timing

Poslovni objekat ‘’Hipokrat’’ - Centar za radiološku dijagnostiku u Podgorici


Poslovni objekat ‘’Hipokrat’’ - Centar za radiološku dijagnostiku u Podgorici

Investitor: „SVJETLOST MONT“ BAR
Vrsta instalacija: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju
Tip opreme:
1. Kompresorsko kondenzatorska jedinica tip: ERQ, klima komora tip: DV – prizvođač Systemair
2. Spoljašnja jedinica tip: AOY, unutrašnje kasetne jedinice tip: AVY, unutrašnje parapetne jedinice tip: AGY, AGY – proizvođača Fujitsu
3. Mono split sistem tip: A0Y/AUY – proizvođača Fujitsu
4. Rekuperator toplote tip: VAM – proizvođača Daikin
5. Istrujni elementi – proizvođača Lindab
6. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih sa unutrašnjim jedinicama
7. Kanalski razvod od pocinčanog lima

Pratite nas