timing

Poslovni objekat ‘’Restoran Rafailovići’’ u Rafailovićima


Poslovni objekat  ‘’Restoran Rafailovići’’ u Rafailovićima

Investitor: ‘’LD Gradnja’’ d.o.o. Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju
Tip opreme:
1. Spoljašnja jedinica tip: AOH, unutrašnja kanalska jedinica tip: ARH, proizvođača Fujitsu
2. Kanalski ventilator tip: ILB, proizvođača S&P
3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab
4. Kanalski razvod od pocinčanog lima
5. Bakarni razvod za povezivanje spoljašnje sa unutrašnjom jedinicom

Pratite nas