timing

Poslovno stambeni objekat ‘’Penthouse’’ u Budvi


Poslovno stambeni objekat  ‘’Penthouse’’ u Budvi

Investitor: "GRUPA 219" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i solarni kolektori.
Tip opreme:
1. Spoljašnja jedinica tip: ERLQ016CV3, unutrašnja jedinica Altherma tip: EHBX16CB3V, unutrašnje parapetne jedinice tip: FWXV20A, bojler za sanitarnu vodu tip: EKHWE300A3V3 proizvođača Daikin
2. Solarni kolektori proizvođača Weishaupt Njemačka
3. Bakarni cjevovod za povezivanje solarnih kolektora kao i spoljašnje jedinice sa unutrašnjom jedinicom Althermom
4. Razdjeljnik i sabirnik proizvođač Herz
5. PP-R cijevi za odvod kondeza, AL-PEX cijevi za povezivanje parapetnih ventilator-konvertora sa razdjeljnikom i sabirnikom

Pratite nas