timing

Poslovni objekat ''Bilijar klub'' u Budvi


Poslovni objekat ''Bilijar klub'' u Budvi

Investitor: Grupa 219 d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju
Tip opreme:
1. Spoljašnja jedinica tip: AOYG, unutrašnje kanalske jedinice tip: ARY, proizvođača Fujitsu
2. Centrifugalni ventilatori tip: CBM proizvođača S&P
3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab
4. Kanalski razvod od pocinčanog lima

Pratite nas