timing

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d. - filijala Bar


Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANKA" a.d.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. VRV Sistem sa spoljnom jedinicom J SERIJA "AIRSTAGE": AJYA54LCLR i unutrašnjim kasetnim jedinicama AU18-UFAAR i zidnim jedinicama AS07UFADR i AS09UFADR , proizvod FUJITSU.
2. Ventilacione jedinice VAM 800, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i kvadratnim difuzorima KD-1/F, proizvod Hidrija, kao istrujnim elementima.

Pratite nas