timing

Poslovni prostor "ERSTE BANKA" a.d., Podgorica


Poslovni prostor

Investitor: "ERSTE BANKA" a.d.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. VRF Sistem sa spolašnjim jedinicama AJ *72 LATF i AJ*90 LATF, unutrašnjim kasetnim jedinicama AUXB07LATF - AUXB14LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU. 2. Ventilacione jedinice VAM 800 i VAM 1000, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i linijskim difuzorima LD14/2, proizvod Hidrija, kao istrujnim elementima.

Pratite nas