timing

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o., Podgorica


Poslovni prostor

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. VRF Sistem sa spolašnjim jedinicama AJ*90 LATF, unutrašnjim kasetnim jedinicama AUXB18LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU.
2. Ventilacione jedinice VAM 1000, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i kvadratnim difuzorima KD-veličine 5, proizvod Hidrija, kao istrujnim elementima.

Pratite nas