timing

Stambeni objekat - "KO Tudorovići", Budva


Stambeni objekat -

Investitor: VLADIMIR MILOŠEVIĆ i DARKO PEROVIĆ
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju.
Tip opreme: Dvocjevni sistem parapetnih ventilator konvektora FWL i vazduhom hlađeni rashladni agregat u izvedbi toplotne pumpe EUWYB16KAZW, proizvod DAIKIN.

Pratite nas