timing

Vino podrum "VINARIJA VUČINIĆ" - Rogami, Podgorica


Vino podrum

Investitor: “VINARIJA VUČINIĆ” – DRAGICA VUČINIĆ
Vrsta instalacije: Sistem za hlađenje posuda za vino sa duplim plaštom.
Tip opreme:
1. Rashladna mašina proizvođača DAIKIN.
2. Prateća automatika proizvođača AUTER.

Pratite nas