timing

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić


Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Investitor: "LD Gradnja” d.o.o.
Vrsta instalacije: Termotehničke instalacije sa sistemom centralnog grijanja i hlađenje.
Tip opreme:
1. Rashladna mašina – čiler sa vazduhom hlađenim kondenzatorom, za spoljašnju montažu.
2. Unutrašnje jedinice za dvocijevni sistem: ventilator konvektori (fan coil aparati) kasetnog tipa 600x600mm i ventilator konvektori (fan coil aparati) kanalnog tipa.
3. Kompozitne cijevi od materijala Fusiolen PP-R(80) C (C-GF), tip: CLIMATHERM, proizvod AQUATHERM.
4. Predizolovane cijevi od polibutilena (PB) u skladu sa standardom EN-ISO 15876, sa izolacijom od poliuretanske tvrde pjene (PUR) i plaštom od PEHD. Cijevi su tip FLEXALEN1000+, proizvod THERMAFLEX i čelične bešavne cijevi za razvod centralnog grijanja.
5. Grejna tijela - aluminijumski radijatori veličine 600.

Pratite nas