timing

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu


Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

Investitor : Direkcija javnih radova
Vrsta instalacije : Sistem za klimatizaciju, ventilaciju i TNG instalacije
Tip opreme:
1. Spoljšnja jedinica tip: RZQ, unutrašnja kanalska jedinica tip: FDQ, proizvođač Daikin
2. Centrifugalni krovni ventilatori tip: CTVT, CTV, kanalski IN-LINE ventilatori tip: TD – proizvođač S&P
3. Istrujni elementi –proizvođač Lindab
4. Bakarni cjevovodi za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica
5. Kanalski razvod od pocinčanog lima
6. Kanalski razvod od pocinčanog lima debljine 2mm
7. Nadzemni rezervoar za TNG, isparivačko redukcijska stanica sa električnim isparivačem i elektrokomadnim ormarom – proizvođač „GAS TEH“-Inđija
8. Bešavne crne cijevi za povezivanje rezervoara sa isparivačko redukcijskom stanicom, pratećom armaturom za TNG i potrošačima

Pratite nas