timing

Sertifikati


Timing d.o.o. u svom poslovanju primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardima EN ISO 9001:2008 za projektovanje, inženjering i izvođenje radova: mašinskih, termotehničkih i termoenergetskih instalacija, uređaja i postrojenja što je potvrdila i sertifikaciona kuća Eurocert sertifikatom broj 124/SR-QS/03.14.

Poslovanje Timing-a je usmjereno na poštovanje standarda u projektovanju i izvođenju, pa u tom cilju kompanija posjeduje sve licence, dozvole i sertifikate koji omogućuju nesmetano poslovanje. Neke od njih su:

 

  • Licenca za izradu projekta mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja broj 01-1335/3, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore;
  • Licenca za izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja broj 01-1335/4 , izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore;
  • Licenca za izvođenje radova na stabilnim sistemima za gašenje požara-sprinkler sistemima broj 01-979/2, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore.
  • Polise osiguranja
  • Dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance.

 

 

Privredna komora Crne Gore ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

Chamber of Economy Montenegro certifies that the company satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE Serbia credit reporting house. Following basic information about the company is verified.

TIMING D.O.O.

Bulevar Pera Ćetkovića 189, Podgorica,

Montenegro

Sertifikat je izdat na dan 26.4.2017. Validnost sertifikata može biti ukinuta u bilo kom trenutku ukoliko nosilac ne ispuni kriterijume. Molimo Vas da koristite QR kod sa desne strane kako bi verifikovali validnost.

This certificate was issued on Apr 26th, 2017. The validity of the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the criteria. Please use the QR code on the right to verify the current validity.

Informacije koje su uključene u Excellent SME sertifikat dobijene su od strane kompanije Coface Srbija d.o.o. (Coface) i Privredne komore Crne Gore (PKCG) iz izvora za koje se veruje da su istiniti, ali ne i pod kontrolom kompanije Coface i PKCG-a, stoga mi ne možemo zastupati njihovu tačnost. Coface i PKCG ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak koji proizilazi iz upotrebe ovog sertifikata, niti iz budućeg korišćenja istog.

The information incorporated in Excellent SME certificate is obtained by Coface Serbia d.o.o. (Coface) and Chamber of Economy Montenegro (CEM) from sources believed to be true but not controlled by Coface or CEM, therefore we do not make any representation as to their accuracy. Coface and CEM accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this certificate or further usage in relation to this certificate.

 

 

Pratite nas