tende

Specifični inženjerski projekti


VISOKO ENERGETSKI EFIKASAN OBJEKAT

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Investitor: "Filan Company" d.o.o. Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i klimatizaciju, sistem TNG. Tip opreme: 1. Predizolovane cijevi proizvođača ISO PLUS 2. Klima komora S-A KZND, proizvođača Lindab 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Fan coil aparati tip: FWD, proizvođača Daikin 5. Cijevna armatura, ...

Detaljnije Vidi galeriju

Pratite nas