tende

Sprinkler sistem i sistem za gašenje požara gasom


Poštujući pravila prirode i u skladu sa najnovijim svjetskim standardima TIMING kompanija energetski efikasnu opremu kombinuje sa odgovarajućim sistemima i prilagođava je vašim potrebama. Ovim se poboljšava udobnost vašeg doma, doprinosi očuvanju prirodne sredine, ali i ušteđuje vaš novac.

ven

Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža

tus

Termotehničke instalacije

top

Sprinkler sistem i sistem za gašenje požara gasom

OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA TIVAT

Poslovni objekat ‘’Hemomont’’ u Podgorici

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 Dup ‘’Podkošljun’’ u Budvi

Objekat "Poliklinika" u Beranama

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Momišić A - dio zone 5" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Drač – Putnički terminal“, Podgorica

Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Garaže poslovnog objekta "Gradnja promet", Podgorica

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP "Nova Varoš",urb. parcela 40A i 40B, Podgorica

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a "Blok 35-36"

Garaže stambeno - poslovnog objekta "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica na urbanističkim parcelama A, B, C, D, E, F, G, H i I, Blok IV , u zahvatu DUP Konik

Data centar - Bijelo Polje

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Poslovni objekat "PREHRANA" a.d. - DUP Stražica, Pljevlja

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o. - DUP Rozino, Budva

Hotel "ZIYA", Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP Konik Blok IV, Podgorica

"Stambeno-poslovni kompleks sa podzemnim garažama, faza 1 i 2" Podgorica

DUP "NOVA VAROŠ 2" Podgorica

"OKOV" Podgorica -skladišno-administrativni objekat

Podzemne garaže G2 poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Radoje Dakić“, Podgorica

Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju

Poslovni objekat "Okov" d.o.o., Sutorina

Podzemne garaze stambeno poslovnog objekta na U.P. 05 DUP Radoje Dakic– M1

Pratite nas