timing

ISO 14001:2015


Timing d.o.o. u svom poslovanju primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardima MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016, MEST ISO 45001:2018 za projektovanje, inženjering i izvođenje radova: mašinskih, termotehničkih i termoenergetskih instalacija, uređaja i postrojenja što je potvrdila i sertifikaciona kuća Montecert.

Poslovanje Timing-a je usmjereno na poštovanje standarda u projektovanju i izvođenju, pa u tom cilju kompanija posjeduje sve licence, dozvole i sertifikate koji omogućuju nesmetano poslovanje. Neke od njih su:

 

  • Licenca za izradu projekta mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja broj 01-1335/3, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore;
  • Licenca za izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja broj 01-1335/4 , izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore;
  • Licenca za izvođenje radova na stabilnim sistemima za gašenje požara-sprinkler sistemima broj 01-979/2, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore.
  • Polise osiguranja
  • Dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance.

 

Pratite nas