timing

Excellent SME


Privredna komora Crne Gore ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

 

TIMING D.O.O.

Bulevar Pera Ćetkovića 189, Podgorica,

Montenegro

Sertifikat je izdat na dan 26.4.2017. Validnost sertifikata može biti ukinuta u bilo kom trenutku ukoliko nosilac ne ispuni kriterijume. Molimo Vas da koristite QR kod sa desne strane kako bi verifikovali validnost.

Informacije koje su uključene u Excellent SME sertifikat dobijene su od strane kompanije Coface Srbija d.o.o. (Coface) i Privredne komore Crne Gore (PKCG) iz izvora za koje se veruje da su istiniti, ali ne i pod kontrolom kompanije Coface i PKCG-a, stoga mi ne možemo zastupati njihovu tačnost. Coface i PKCG ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak koji proizilazi iz upotrebe ovog sertifikata, niti iz budućeg korišćenja istog.

 

 

 

Pratite nas