timing

Misija i vizija


 

Naša misija je stvaranje snažne i stabilne kompanije, koja će svojim kvalitetom, odgovornošću, inovativnošću i brižljivom upotrebom resursa zadovoljiti interese i očekivanja korisnika, a samim tim ostvariti sopstvene interese i interese svojih zaposlenih.

 

 

Vizija Timing-a je da bude jedna od vodećih kompanija u Crnoj Gori i regionu u oblasti projektovanja i inženjeringa, prepoznatljiva po visokom nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

 

Pratite nas