timing

Data centar - Bijelo Polje


Data centar - Bijelo Polje

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za gašenje požara gasom.
Tip opreme:
1. Boce sa gasom, ventili, aktuatori, presostati, mlaznice proizvođača Tyco.
2. Bešavne crne čelične cijevi za povezivanje boca sa mlaznicama.

Pratite nas