timing

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A


Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Investitor: IGP "Fidija" d.o.o., Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje.
Tip opreme:
1. Ventilatori HODT SVK za ventilaciju i odimljavanje, proizvođača Hidria Imp Klima.
2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria IMP Klima.
3. Klapne ORV-D za regulaciju nadpritiska, proizvođača Systemair.
4. Protivpožarne klapne PL-12 i istrujni elementi, proizvođača Hidria Imp Klima.
5. Kanalski razvod od crnog pocinkovanog lima.

Pratite nas