timing

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP "Nova Varoš", urb. parcela 40A i 40B, Podgorica


Garaža stambeno poslovnog objekta DUP

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje.
Tip opreme:
1. Ventilatori CHMT/4 za izbacivanje vazduha i odimljavanje, proizvođača S&P.
2. Ventilatori IRB za ubacivanje vazduha u tampon zone, proizvođača Hidria Imp Klima.
3. Klapne ORV-D za regulaciju nadpritiska, proizvođača Systemair.
4. Protivpožarne klapne PL-12 i istrujni elementi, proizvođača Hidria Imp Klima.
5. Kanalski razvod od crnog i pocinkovanog lima

Pratite nas