timing

Garaže poslovnog objekta "Gradnja promet", Podgorica


Garaže poslovnog objekta

Investitor: "Gradnja promet" d.o.o. Danilovgrad
Vrsta instalacije: Stabilni sistem za gašenje požara vodom-Sprinkler sistem.
Tip opreme:
1. Mokri sprinkler sistem sa pratećom armaturom i visećim mlaznicama.
2. Cjevni razvod od čeličnih bešavnih cijevi.

Pratite nas