timing

Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva


Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva

Investitor: "UNIPROM" d.o.o., Nikšić
Vrsta instalacije: Sprinkler instalacije
Tip opreme:
1. Sprinkler ventili, hvatači nečistoća, nepovratni ventili, alarmna zvona, indikatori protoka, ovalni zasuni, mlaznice i ostala oprema proizvođača Tyco.
2. Bešavne crne cijevi za povezivanje podstanice, mlaznica i priključka za vatrogasno vozilo

Pratite nas