timing

Mašinska prostorija AQUA PARK - Hotel "Mediteran" Bečići, Budva


Mašinska prostorija AQUA PARK - Hotel

Investitor: "MAESTRALTOURS" d.o.o. Budva
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju.
Tip opreme: Kanalski ventilatori, proizvod S&P Španija, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom i istrujnim elementima.

Pratite nas