timing

OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA TIVAT


OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA TIVAT

Investitor: "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA" d.o.o., Beograd
Vrsta instalacije: NOVEC TM 1230 protivpožarni sistem.
Tip opreme:
1. Cijevni razvod od bešavnih pocinčanih cijevi
2. Mlaznice za štićeni prostor, proizvođača Tyco
3. Baterije boca sa pratećom armaturom, punjenje NOVEC 1230 radnim medijumom, proizvođača Tyco.

Pratite nas