timing

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a "Blok 35-36"


Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a

Investitor: "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i odimljavanje.
Tip opreme:
1. Ventilatori tip DW, proizvođača Systemair.
2. Ventilatori tip IRB, proizvođača Hidria Imp Klima.
3. Ventilatori tip RS i KD, proizvođača Systemair.
4. Klapne tip ORV-D, proizvođača Systemair.
5. Protivpožarne klapne tip PL-12 i istrujni elementi, proizvođača Hidria Imp Klima.
6. Kanalski razvod od crnog i pocinkovanog lima.

Pratite nas