timing

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP Konik Blok IV, Podgorica


Podzemne garaže poslovnog objekta

Investitor: "ZETAGRADNJA" d.o.o. Podgorica
Vrsta instalacije: Ventilacija i odimljavanje garaža.
Tip opreme:
1. Krovni i kanalski ventilatori, proizvod SYSTEMAIR Njemačka, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom od čeličnog i pocinčanog lima.
2. Centrala i detektori za indetifikaciju ugljen monoksida, proizvod DURAN Španija.
3. Nadpritisne čelične prestrujne rešetke i istrujni elementi Hidria IMP Klima Slovenija

Pratite nas