timing

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP "Rozino" 1, Budva


Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP

Investitor: "CFSSI" d.o.o., "14 Septembar" d. o. o. i "Maestral inženjering" d. o. o. Budva
Vrsta instalacije: Ventilacija i odvođenje dima iz podzemnih garaža.
Tip opreme:
1. Krovni i kanalski ventilatori, proizvod SYSTEMAIR Njemačka, u kombinaciji sa odgovarajućim kanalskim razvodom od čeličnog i pocinčanog lima.
2. Nadpritisne čelične prestrujne rešetke, protivpošarne klapne i istrujni elementi IMOS-SYSTEMAIR

Pratite nas