timing

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 DUP "Podkošljun" u Budvi


Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 DUP

Investitor: "Grupa 219" d. o. o. Budva
Vrsta instalacije: Ventilacija i odvođenje dima iz garaža

Tip opreme:
1. Centrifugalni ventilator tip: REM BU-5663-GD-26-RD90 proizvođač Gebhardt Njemačka, kanalski ventilatori tip: IRB 6035 4Hm, protivpožarne klapne tip: PL-12-K90, čelične rešetke tip: JR-7, aluminijumske rešetke tip: AR- 17, spoljne žaluzine tip: AZR-4, proizvođača Hidria

2. Kanalski razvod od pocinčanog lima
3. Kanalski razvod od čeličnog lima debljine 2mm

Pratite nas