timing

Benzinska stanica sa pratećim sadržajem na U.P. 35, K.P. 2083/1 K.O. Nikšić, DUP Staro pazarište, Opština Nikšić


Benzinska stanica sa pratećim sadržajem na U.P. 35, K.P. 2083/1 K.O. Nikšić, DUP Staro pazarište, Opština Nikšić

Investitor: "VJENNIKO PETROL" d.o.o. Nikšić
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Spoljašnja jedinica tip 5MXS90E i unutrašnje kasetne (tip FFQ50BV) i zidne (tip FTXS20K) jedinice, proizvođača Daikin.
2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnje i unutrašnjih jedinica, PP cjevovod za odvod kondezata.
3. Ventilatori za ubacivanje/izbacivanje vazduha proizvođača S&P.
4. Istrujni elementi proizvođača Hidria IMP Klima.
5. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.

Pratite nas