timing

Poslovni objekat ‘’Centar za socijalni rad’’ na Cetinju


Poslovni objekat  ‘’Centar za socijalni rad’’ na Cetinju

Investitor: ‘’UNDP’’
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju
Tip opreme:
1. Kanalske klima jedinice tip: FBQ50D/RXS50L, proizvođača Daikin
2. Bakarni razvod za povezivanje spoljašnjih jedinica sa unutrašnjim

Pratite nas