timing

Crnogorski elektroprenosni sistem


Crnogorski elektroprenosni sistem

Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. Multisplit sistem , spoljna jedinica tip FM57AH U32, unutrasnje jedinice tip CB24L N32 ( kanalaska ), tipCQ12 NAO ( parapedna ) . Proizvodjač LG
2. Bakarni cjevovod za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, PP-R cjevovod za odvod kondenzata.
3. Ventilatori za ubacivanje/izbacivanje vazduha tip: RVK-200 E2-L sileo, proizvođač SystemAir.
4. Sistem za distribuciju vazduha proizvođač Hidria.
5. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.

Pratite nas