timing

Klinički centar Crne Gore, Podgorica


Klinički centar Crne Gore, Podgorica

Investitor: "Klinički centar Crne Gore", Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju – po principu čistih soba.
Tip opreme:
1. Toplotna pumpa tip: CHA/K/WP/SSL 393-P SI/PS/MN/AG, proizvođača "GI Industrial Holding".
2. Klima komora u Higijenik izvedbi tip: KHNDd50 18/12 A, RPDTAFK, U, KWTA, FR, L, VF, FTT ***18/12 FTT, L, VF, U, RPDTAFK, proizvođača Hidria.
3. Fan coil aparati tip: SK 12, proizvođača SABIANA.
4. Distributivni elementi za ubacivanje i izvlačenje vazduha, regulatori protoka, proizvođača Hidria.
5. PP-R cijevi za odvod kondezata.
6. Kanalski razvod od pocinkovanog lima.
7. Cijevni razvod čeličnih bešavnih cijevi.

Pratite nas