timing

Područno odjeljenje OŠ ‘’Dušan Bojović’’ u Liverovićima u Župi Nikšićkoj


Područno odjeljenje OŠ ‘’Dušan Bojović’’ u Liverovićima u Župi Nikšićkoj

Investitor: Timing d.o.o., Podgorica, Vlada Luksemburga preko Direktorata za energetsku efikasnost, Ministarstvo prosvjete i organizacija ‘’Župa u srcu’’.
Vrsta instalacije: Sistem grijanja na biomasu
Tip opreme:
1. Kotao na biomasu EKO-CK 25 KW, proizvođača Centrometal.
2. Ventili, podventili, priključni pribor proizvođača Callefi.
3. Aluminijumski radijatori proizvođača Termokraft
4. Bešavne crne cijevi za povezivanje radijatora i kotla.
5. Cirkulacione pumpe tip UPS 32-50 180, UPS 32-20 180V. Proizvodjac: Grundfos.
6. Ekspanziona posuda 500l tip ERCE 500. Prizvodjac: Elbi
7. Omeksivac vode tip OV-0844.Proizvodjac: Logix
8. Akumulaciski rezervorar tip CAS801. Proizvodjac: Centrometal.

Pratite nas