timing

Poslovni prostor "Lutrija Crne Gore" a.d.


Poslovni prostor

Investitor: "LUTRIJA CRNE GORE" a.d.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju.
Tip opreme:
1. Split Sky Air sistem sa spoljašnjim jedinicama RZQ i unutrašnjim kasetnim jedinicama FCQ, proizvod DAIKIN.
2. VRV Sistem sa spolašnjim jedinicama RXYQ, unutrašnjim kasetnim jedinicama FXFQ i kanalskim jedinicama FXSQ, proizvod DAIKIN.

Pratite nas