timing

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o. - DUP Rozino, Budva


Poslovni prostor

Investitor: "MESOPROMET" d.o.o.
Vrsta instalacije: Sistem za klimatizaciju i ventilaciju.
Tip opreme:
1. VRF Sistem sa spoljašnjim jedinicama AJ*126 LATF-AJ*126UATF; Qg/Qh= 90,00/80,00 kW, unutrašnjim kasetnim jedinicama AU*A20LATF, AUXB18LATF i zidnim jedinicama AS*E09 LACF, proizvod FUJITSU.
2. Ventilacione jedinice VAM 1000, proizvod DAIKIN sa kanalskim razvodom za ubacivanje i izvlačenje vazduha i kvadratnim difuzorima KD-veličine 5, proizvod Hidrija, kao istrujnim elementima

Pratite nas