timing

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici


Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Investitor: "Filan Company" d.o.o. Podgorica
Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i klimatizaciju, sistem TNG. Tip opreme:
1. Predizolovane cijevi proizvođača ISO PLUS
2. Klima komora S-A KZND, proizvođača Lindab
3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab
4. Fan coil aparati tip: FWD, proizvođača Daikin
5. Cijevna armatura, proizvođača IMI TA Hydronics
6. Kanalski razvod od pocinčanih kanala
7. Kanalski ventilatori tip: KVK, proizvođača Systemair
8. Pocinkovani kanali u oblozi od keširane vune sa Al folijom bez natron papira, tip URSA TF R2/Ah
9. Cirkulacione pumpe, proizvođača Grundfoss
10. TNG instalacije u kompletu sa Isparivačko redukcionom stanicom proizvođača Zimmer

Pratite nas